Strefa inwestora

Bursztynowe wzgórze – Szczecin

Bursztynowe wzgórze – Szczecin

Bursztynowe wzgórze – Szczecin

Projekt „Bursztynowe Wzgórze” to zespół dwóch budynków mieszkalnych oznaczonych A (3 bloki) i B (1 blok) wraz z garażami podziemnymi oraz murkami oporowymi w graniach działki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego, przyłączy: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplnej i energetycznej, drogi wewnętrznej dojazdowej.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Szczecin pn. „Warszewo-Odolany” w Szczecinie uchwalonym uchwałą nr XLVII/894/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 roku.

Podstawowe dane na temat budowanych obiektów
 • Powierzchnia mieszkalna (PUM) wynosi 5 389 mkw
 • Liczba mieszkań: 72
 • Liczba miejsc postojowych: 81 w garażu
 • Liczba budynków: 4
 • Udzielone pozwolenie na budowę nr 1221/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku zmienione decyzją nr 1918/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku – prawomocne.
 • Powierzchnia działki to 0,6613 ha.
 • Nr działki: 5/50, obręb 3051, Nad Odrą 51
 • KW: SZ1S/00230602/3
Ogólne założenia oraz plan inwestycji w skrócie
 1. Założenie spółki celowej (sp. z o. o.) zarejestrowanej w Warszawie
 2. Wprowadzenie środków inwestycyjnych w wysokości 10 mln do spółki oraz udziałowców
 3. Podejście przez spółkę celową do umowy zakupu nieruchomości gruntowej w Szczecinie wraz z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę. Termin na zrealizowanie punktów 2 i 3 wyznaczony do końca czerwca 2021 roku. Dnia 20 maja 2021 roku podpisaliśmy umowę przedwstępną zakupu nieruchomości z projektem oraz pozwoleniem na budowę.
 4. Wytypowanie i wybranie generalnego wykonawcy oraz inspektora nadzoru budowlanego.
 5. Przygotowanie prospektu dla inwestycji wraz załącznikami oraz wzorem umowy deweloperskiej, standardami wykonania.
 6. Na początku września otwieramy dziennik budowy i rozpoczynamy budowę – przynajmniej formalnie.
 7. Wytypowanie biura pośrednictwa dla sprzedaży mieszkań z projektu i rozpoczęcie sprzedaży.
 8. Rozpoczęcie budowy – ta może trwać ok 2 – 2,5 roku. Zakończenie budowy, odbiór budynków i rozliczenie inwestycji.
Image

Mariusz Nenckarski

Realizator inwestycji na rynku nieruchomości | Deweloper